ผลงาน

ข้าวกล่อง ส่งออฟฟิศ รามอินทรา

งานข้าวกล่องส่งออฟฟิศ ย่านรามอินทรา
เนื่องจากต้องการให้พนักงานทุกคนทานได้จึงสั่งเมนู ข้าวมัสมั่นไก่ เป็นอาหารอิสลาม
จำนวน 120 กล่อง จัดส่งถึงออฟฟิศเวลา 11:30 ตรง เพื่อให้ทันเวลาพนักงานพักเที่ยง

ลูกค้าพอใจในรสชาติอาหารมากและได้ทำการสั่งเมนูเพิ่มเติมสำหรับวันต่อไปเรียบร้อยแล้ว

ขอบคุณที่เรียกใช้บริการข้าวกล่อง อัจฉราค่ะ